Gustav Naani arhiiv


MÕNUS MAAGILINE MAAILM
1. apr. 2010, 13:54
Filed under: 1993

Postimees 1993: 10. september, lk. 2.

Mõnus maagiline maailm

     Emotsiooni kaudu teadvus degradeerub, põhjuslik maailm muutub ootamatult maagiliseks.
     Jean Paul Sartre

     Nähtavasti see ongi peapõhjus, miks nii paljud meist eelistavad mõtlemisele emotsioonitsemist. (Küllalt tõsine põhjus on muidugi ka see, et mõtlemine on raske töö, emotsioonitsemine aga täiesti jõukohane ka viimasele idioodile.)
     Maagilises maailmas on võimalik mis tahes meeldiv ime, põhjuslikus valitsevad ranged, enamasti ebameeldivad seaduspärasusesd. Meeldiv inimsööjalik isetegevus ei saa siin eksisteerida teatavate eeldusteta ega kibedate tagajärgedeta.
     Nähtavasti seoses eelseisvate valimistega, kuid ka mingitel tõsisematel põhjustel on jälle puhkenud arveteõiendamise iha, mis seekord on suunatud “endiste” ja opositsiooni vastu. See peaks häirima iga tsiviliseeritud inimest. Sest otsustada, kes tegi Eestile suuremat kahju (kasu), kas “endised”, “praegused” või “tulevased”, saab ainult proua Clio (Kleio), mitte mingid isetegevuslased. Opositsiooni ahistamise ja represseerimise iha aga on fašistlike meeleolude pealetungi esimene kindel tunnus (tegusa opositsiooni olemasolu on demokraatia tunnus nr. 1!).
     Järsku katsetaks siiski ka mõtlemisega?
     Kehtiv põhiseadus ei luba mingit isetegevusliku arveteõiendamist ning kriminaalseadustikus ei ole sellist kuriteokoosseisu, nagu “endine” või “ei meeldi isetegevuslastele”. Selleks, et rakendada inimesesööjalikku isetegevust, tuleks ette võtta (pool)fašistlik riigipööre. Kuid see tooks kaasa päris mitu probleemi. Kes peaks tegema riigipöörde? Või loodavad isetegevuslased ise sellega hakkama saada? Aga kas lubatakse? Kas ei ole mõistlik oletada, et see surutakse halastamatult maha? Kas seda teeksid NATO või Pihkva dessantväelased, on vahest teisejärguline küsimus, selle otsustavad härrased ise, tatiste arvamust, nagu ütleb vastav toorevõitu, kuid ilmekas venekeelne väljend, ei vajataks.
     (Jaan Kaplinski väga tõepärase oletuse kohaselt kaotas Eesti seoses kogu tsiviliseeritud maailma šokeerinud välismaalaste seadusega olulise osa oma suveräänsusest, muutus “Euroopa protektoraadiks”, ja Lääs hakkas oma ettevõtmisi Eesti suhtes kooskõlastama Venemaaga. See oleks muidugi väga tore, sest ühise kooskõlastatud tegevusega hoitaks ära eestlaste kõige enesetapjalikumad lollused.)
     Kuna aga maagilises maailmas on võimalik mis tahes ime, siis oletagem hetkeks, et riigipööre õnnestus. Miks arvatakse, et nüüd läheks kõik unistajate stsenaariumi järgi? Revolutsioonid õgivad oma lapsi, võidakse hakata raiuma just inimesesööjate endi päid. Kuna nad jäävad jalgu võidukatele konkureerivatele (pool)fašistidele.
     Tüütama hakkab ka sõjakurjategijate jms. teema. Tuhat või enam aastat tagasi pidanuks olema selge, et võitjate üle kohut ei mõisteta. Vietnami ja Alžeeria sõjas pidanuks lõplikult selguma, et kuidas maailm ka ei raevutseks, ei saa olla mingeid USA või Prantsusmaa sõjakurjategijaid. Loomulikult ka Suurbritannia või Nõukogude Liidu omi mitte. Sõjakurjategijaid saab olla ainult lüüasaanute seas.
     Mulle jääb täielikuks mõistatuseks ka see, et kuigi tänu Nõukogude armee Eesti rahvuskorpusele ja partisanidele on eestlastel täielik võimalus arvata ennast Teise maailmasõja võitjate hulka, eelistavad paljud pidada Eestit pruuni katku koostisosaks ja kuuluda lüüasaanute leeri.
     Supermasohhism? Ajunikastus?
     Kas ei ole nüüdis-Eestis vähevõitu reaalsustunnet ja paljuvõitu mitut laadi vaimuonanismi?

GUSTAV NAAN

Advertisements
MÕNUS MAAGILINE MAAILM kommenteerimine on välja lülitatud

Kommenteerimine on suletud.%d bloggers like this: